Naam: Stichting Koudekerke Samen

Fiscaal nummer / Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden
Informatienummer (RSIN): 8568.24.860

Post-/bezoekadres

P/a Rubenslaan 64 4383 WG Vlissingen
E-mailadres: info@koudekerkesamen.nl

Doelstelling

Stichting Koudekerke Samen (KouS) is een stichting gericht op het organiseren van activiteiten, inzamelen van geld voor acties voor/door Koudekerke. Een van de activiteiten die werd georganiseerd is KoudekerkeSR.

De stichting heeft ten doel:

  1. Het organiseren van activiteiten, dan wel het inzamelen van geld ten behoeve van projecten en/of onderzoek bestemd voor een vooraf te bepalen goed doel;

In 2018 hebben diverse activiteiten plaatsgevonden

In 2018 hebben diverse activiteiten plaatsgevonden: de N8 van Kou, Koningsdag, Bric en Brac, Vrijmarkt/kofferverkoop en de uitgave van 

De Moppenvreter (huis aan huis) 2x, Sint Nicolaasfeest.

Alle acties ter bevordering van Koudekerke Samen!

De ontvangen gelden zijn opgebracht door sponsoren, acties, live optredens, merchandising, horeca e.d.

Op het totale bedrag worden de kosten die met de evenementen gepaard zijn afgetrokken.

Staat van baten en lasten over 2018

Baten   

Resultaat 2017                                                € 361,00
Donaties aanschaf tent                               € 5.050,00

Subsidie gem Veere Kunstroute                 € 500,00

Subsidie gem Veere aanschaf tent           € 11.224,00

Advertenties                                                   € 100,00

Bric a Brac                                                         € 325,00

Koningsdag                                                      € 16.349,00

Sepay                                                                 € 405,00

VCK Begrafenis tent                                     € 300,00

VCK Jubileum tent                                         € 300,00

Donaties                                                             € 635,00

Bric a Brac                                                         € 114,00

Sinterklaas collecte                                       € 35,00

Totaal                                                                 € 35.698,00


Lasten 

Bankkosten                                                     € 133,00

Huur Klimop + buffet                                   € 164,00

Verzekeringen                                                € 533,00

Moppenvreter                                               € 1.898,00

Aanschaf tent                                                 € 16.076,00

Zaalhuur klimop kunstroute                       € 33,00

Kosten N8 van  Kou/Koningsdag              € 352,00

Sepay/DJ’s/Audiovisueel/One Night       € 3.894,00

Sligro Heineken                                               € 5.427,00

Zweestek                                                         € 593,00

Delta Safe                                                         € 706,00

Herdenking                                                      € 23,00

De Vlieger                                                        € 726,00

Kleinkunst + Nar                                             € 636,00

Gaga Mox                                                         € 250,00

Voorschot DNWG                                          € 235,00

Gemeente Veere vergunning                    € 148,00

Vita Event                                                         € 109,00

Domeinnaam onderhoud Kunstroute    € 40,00

Buma Stemra                                                  € 88,00

Totaal                                                                   € 32.064,00


Resultaat € 3.634,00

© 2024 | Concept en realisatie Buro89