Stichting Koudekerke Samen heeft een ANBI-status. Dat is aantrekkelijk voor donateurs omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. Als ANBI moeten wij een financiële verantwoording publiceren op internet.

Naam: Stichting Koudekerke Samen

Fiscaal nummer / Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN): 8568.24.860

Post- / bezoekadres

p/a De Ruyterstraat 2 4371BC Koudekerke; e-mailadres: info@koudekerkesamen.nl

Doelstelling 

Stichting Koudekerke Samen (KouS) is een stichting gericht op het organiseren van activiteiten, inzamelen van geld voor acties voor / door Koudekerke. Een van de acties die werd georganiseerd is Koudekerke SR.

Verslag en verantwoording van de uitgeoefende activiteit 2016
Verslag en verantwoording van de uitgeoefende activiteit 2017
https://koudekerkesamen.nl/anbi-status-anbi-2018/
https://koudekerkesamen.nl/verslag-en-verantwoording-van-de-uitgeoefende-activiteiten-2019/
Verslag en verantwoording van de uitgeoefende activiteiten 2020
Verslag en verantwoording van de uitgeoefende activiteiten 2021

© 2024 | Concept en realisatie Buro89