Stichting Koudekerke Samen heeft een ANBI-status. Dat is aantrekkelijk voor donateurs omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. Als ANBI moeten wij een financiële verantwoording publiceren op internet.

Naam: Stichting Koudekerke Samen

Fiscaal nummer / Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN): 8568.24.860

Post- / bezoekadres

p/a Rubenslaan64, 4383 WG Vlissingen; e-mailadres: info@koudekerkesamen.nl

Doelstelling

Stichting Koudekerke Samen (KouS) is een stichting gericht op het organiseren van activiteiten, inzamelen van geld voor acties voor / door Koudekerke. Een van de acties die wordt georganiseerd is Koudekerke SR.

Verslag en verantwoording van de uitgeoefende activiteit 2016
Verslag en verantwoording van de uitgeoefende activiteit 2017

Verslag van de uitgeoefende activiteit in 2018

Verslag en verantwoording van de uitgeoefende activiteiten 2019

© 2021 | Concept en realisatie Buro89