Naam: Stichting Koudekerke Samen

Fiscaal nummer / Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden
Informatienummer (RSIN): 8568.24.860

Post-/bezoekadres

P/a de Ruyterstraat 2 4371BC Koudekerke
E-mailadres: info@koudekerkesamen.nl

Doelstelling

Stichting Koudekerke Samen (KouS) is een stichting gericht op het organiseren van activiteiten, inzamelen van geld voor acties voor/door Koudekerke. Een van de activiteiten die werd georganiseerd is KoudekerkeSR.

De stichting heeft ten doel:

  1. Het organiseren van activiteiten, dan wel het inzamelen van geld ten behoeve van projecten en/of onderzoek bestemd voor een vooraf te bepalen goed doel;

In 2021 hebben diverse activiteiten plaatsgevonden

In 2021 hebben i.v.m. corona slechts een beperkt aantal activiteiten plaatsgevonden  

De Moppenvreter (huis aan huis) 1x, Sint Nicolaasfeest.

Alle acties ter bevordering van Koudekerke Samen!

De ontvangen gelden zijn opgebracht door sponsoren, donateurs, acties.

Staat van baten en lasten over 2021

© 2024 | Concept en realisatie Buro89